پنج شنبه 14 فروردین 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
درباره ما

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان،در این جلسه اعضاء به بررسی درخواستهای تاسیس شعب جدید و همچنین اصلاح آیین نامه های سازمان دانشجویان پرداختند.
شورای مرکزی سازمان دانشجویان با حضور دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی, آقایان علیگو,کاظمی و شعاعیون نمایندگان دانشجویی واحدهای جهاددانشگاهی, آقایان جانی پور و حاتمی معاونین فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی و آقای مهندس مهدی کاظمی خالدی رئیس سازمان دانشجویان در تاریخ1395/5/26 تشکیل شد.
قابل ذکر است با تاسیس شعبه سازمان دانشجویان در واحد آذربایجان شرقی و واحد خواجه نصیرالدین طوسی تهران موافقت شد.