یکشنبه 15 تیر 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
درباره ما

* اهداف سازماني:

·         تمركز در سياست گذاري و برنامه ريزي
·         ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در همه ابعاد
·         انجام فعاليت‌هاي توليدي، ترويجي، تبليغي و كمك آموزشي
·         ايجاد انضباط تشكيلاتي در فعاليت هاي انتشاراتي
 
وظايف سازماني
·         تدوين سياست‌ها و اولويت‌هاي انتشاراتي جهاد
·         برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلند مدت مطابق با اولويت‌ها و سياست‌ها
·         چاپ و انتشار نشريات و كتب
·         برگزاري نمايشگاههاي كتاب
·         تشكيل گروههاي تخصصي جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمي و اقتصادي كتب
·         ايجاد شبكه پخش و توزيع متمركز كتاب
·         تشكيل صندوق تعاون
·         همكاري با سازمانها و نهادهاي انتشاراتي دولتي و غير دولتي
·         انجام عمليات مجاز بازرگاني
·          
براي تحقق وظايف فوق، سازمان انتشارات فرايند برنامه‌ريزي را از طريق كانونهاي زير ساماندهي مي‌كند:
·         شوراي مركزي سازمان
·         شوراي علمي سازمان
      ·         شوراي صندوق تعاون سازمان
      ·         شوراي مشورتی سازمان