جمعه 17 مرداد 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی جشنواره موسیقی مقامی
گزارش گفتگو
اجرای طرح پیمایش ملی سرمایه اجتماعی
در این پژوهش نظر مردم درباره عملکرد و خدمات نهادها و سازمانها و میزان اعتمادشان به آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................
بررسی سبک زندگی دانشجویان
در این طرح سبک و شیوه‌ی زندگی دانشجویان در تمامی ابعاد از جمله مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، روان‌شناسی و غیره بررسی شد.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................
بررسی وضعیت فروشگاه های زنجیره ای اتکا و طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی مشتریان
این پژوهش که با هدف بررسی وضعیت تأمین رضایت مشتری از نهادهای خدمات رسانی جامعه، شبکه توزیع کالا‌ها وهمچنین ارزیابی خصوصیات مشتریان و ویژگی‌های ارزشی آنان برگزار شد.
شنبه 6 دی 1393
خراسان شمالي
...................................................................