چهار شنبه 27 شهریور 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
ترجمه و تألیف دو جلد کتاب تخصصی فرهنگی
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398

کتاب های " راهبردهای فرهنگی برای جهان اسلام" و " راهبردهای اقدام فرهنگی برای مسلمانان خارج از جهان اسلام " به همت آقایان دکتر اکبر اعتباریان ، محمد تابش ، غلامرضا قجاوند مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد و مهدی ستوده فرد ترجمه و تألیف شد .

در این دو جلد کتاب راهبردهای فرهنگی برای جهان اسلام جهت هماهنگی با دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی (آیسکو) طراحی شده است و چشم‌اندازی از پیشرفت برای کشورهای اسلامی را ارائه می دهد .

این کتاب‌ها  چهارچوب کلی نقش فرهنگ در توسعه جهان اسلام با هدف پرداختن به آرمان‌های اسلامی از نظر شکل و محتوا را بررسی می‌کنند و برای غلبه بر چالش‌های پیش رو آگاهی عمیق تر از الزامات توسعه و پیشرفت تمدن در چهارچوب هویت تازه اسلامی-ایرانی را ارائه می نماید.

 جلد دیگر این کتاب به اهمیت جوامع اسلامی و اقلیت ها در غرب و جهان به عنوان بخشی حیاتی از شکاف فرهنگی بین جهان اسلام و دیگر مناطق جهان و در تلاش برای ایمن سازی نسل دوم ، سوم و چهارم این جوامع مسلمان که خارج از جهان اسلام هستند پرداخته است و در تلاش است که موجب جلوگیری از غلبه فرهنگ غربی بر آنها و از دست دادن هویت اسلامی آنها شود .